Activitatea de învăţământ începe a se contura din anul 1830 odată ce apar „Regulamentele Învăţăturilor Publice” privind înfiinţarea şcolilor primare şi săteşti. În 1860 este emisă „Legea Instrucţiei Publice”, lege ce prevede atât obligativitatea şi gratuitatea învăţământului, cât şi accesul gratuit al fetelor.
     Primul local de învăţământ din Maglavit începe a se ridica în anul 1840. Avea două camere, una pentru primărie iar cealaltă pentru şcoală, fiind făcută din pământ şi scândură, şi acoperită cu şiţă. Mai târziu se înfiinţează „Şcoala de fete” pe un plaţ de 480 stânjeni, pe locul actualului Cămin Cultural. Totuşi, între 1878 – 1897, şcoala funcţionează în diferite case particulare.
     În anul 1913 se construieşte din cărămidă localul Şcolii nr. 2 ce va fi folosit pâna în 1928 când este refăcută şi dată în folosinţă clădirea vechii Şcoli nr. 1. Ulterior, Şcoala nr. 1 va fi extinsă în 1961 cu 8 săli de clasă.
      În prezent, în Maglavit mai funcţioneaza şi două grădiniţe cu câte trei grupe a 25-30 de copii.
    Personalul didactic ce activează aici în prezent este compus din 6 educatoare şi 54 de învăţători şi profesori ce predau şi coordonează activitatea elevilor în instituţii moderne, dotate cu apă curentă, laboratoare, săli de sport, baze sportive, aparatură audio-video şi calculatoare.